Kontejnery

Nepovím s.r.o.

Nabízíme kontejnery do nosnoti 4,5t

různé velikosti, objemy

dovoz písku, drtě, hlíny, kačírku, betonu

odvoz a likvidace stavební sutě, hlíny a objemného odpadu